100% oppetid på dine nettsider med redundant hosting

Dersom du driver en bedrift som er avhengig av en nettside for å skaffe flere kunder, bør du være klar over hvor viktig det er at nettsidene dine er tilgjengelige til enhver tid. Forskning på brukeratferd viser at dersom det tar mer enn tre sekunder å laste inn en side, vil mange brukere velge å gå tilbake til søkemotoren og kikke etter et annet alternativ. For bedrifter som er avhengig av Internett for å selge sine varer og tjenester har hver tapt kunde en verdi, og det er derfor viktig at nettsiden alltid fungerer. I denne artikkelen gir vi et lite innblikk i viktigheten av å ha stabil hosting av din nettside, samt litt om teknologien som ligger bak.

Gå til upnode.no for å se tilgjengelighet og lastetid for din nettside

Fordeler ved redundant multi-server hosting

Ved å benytte deg av redundant multi-server hosting av dine nettsider, kan du være sikker på at dine nettsider alltid er tilgjengelige og raske til enhver tid. Formålet med multi-server hosting er at nettsiden din ligger på flere forskjellige servere samtidig, slik at dersom en server skulle støte på problemer, kan en av de andre serverne raskt ta over. Dersom man kun benytter seg av én server er man svært sårbar dersom det oppstår problemer med serveren eller omliggende infrastruktur. Ved å benytte multi-server hosting vil man unngå eventuelle problemer som følge av dette.

Mange nettsider støter også på problemer dersom de får uventet stor trafikk. Enten det er fra nettaviser, blogger eller andre populære nettsteder. For eksempel har mange som har fått sitt innhold delt på Reddit opplevd det såkalte "Reddit Kiss of Death". Dette oppstår når en nettside som ikke er forberedt på store mengder trafikk blir populær på Reddit. I første omgang vil man se en sterk økning av trafikk som stammer fra Reddit, før serveren kneler på grunn av overbelastning. Ved å benytte deg av en god tjeneste for redundant multi-server hosting og en såkalt loadbalancer vil trafikken bli delt mellom de ulike serverne.

Nye tjenester og teknologi har gjort hosting bedre

I løpet av de siste årene har det kommet mange tjenester som gir hosting av topp kvalitet til en langt lavere pris enn det som var mulig tidligere. Fremveksten av store serverparker som Amazon Web Services (AWS), Digital Ocean m.fl. har gjort det mulig for alle å få tilgang til servere av topp kvalitet, som er både svært fleksible og konkurransedyktig priset.

Det skjer stadig nye utviklinger innenfor hosting og en av de nyeste fremskrittene som har blitt tilgjengelige for vanlige brukere i løpet av de siste årene er Content Delivery Networks, eller CDN. I dag inneholder de fleste nettsider mye bilder og annet interaktivt innhold som man behøver å laste ned, og det vil derfor gjøres mange flere forespørsler (requests) til serveren enn tidligere. Hver eneste forespørsel tar et par millisekunder ekstra, og det er derfor verdifullt å optimalisere slik at man kan redusere dette.

Det er nemlig slik at serverens plassering kan være avgjørende for hvor raskt en nettside lastes ned. I dag benytter de fleste seg av svært raske internettilkoblinger, men en av de største hindrene er faktisk tiden det tar å komme i kontakt med den aktuelle serveren. Jo færre steg en bruker behøver å ta for å koble seg til den aktuelle serveren, jo raskere vil siden lastes ned. Som oftest betyr det at jo nærmere serveren er brukeren, jo raskere vil den være.

Content Delivery Networks (CDN)

Tidligere var det anbefalt å benytte seg av en tilbyder som hadde servere i nærheten av der hvor de fleste av brukerne dine befant seg. Dersom man har en målgruppe spredd over hele kloden, vil dette bli vanskelig. På grunn av utviklingen innenfor serverteknologi i løpet av de siste årene, kan man nå benytte seg av et CDN for å distribuere innholdet til mange ulike servere rundt om i verden. Dermed blir det slik at med en gang noen ønsker å koble seg til din nettside, vil CDN-tilbyderen automatisk videresende brukeren til den serveren som er nærmest.

Denne typen løsninger var tidligere forbeholdt store bedrifter med mye penger, men i dag er det tilgjengelig for alle typer nettsider til svært gunstige priser. Det finnes løsninger man kan sette opp selv, via webhotellets administrasjonspanel eller via plugins i Wordpress og andre publiseringsløsninger.

Tilgjengelighet og ytelse kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer, ettersom kravene til interaktivitet vil bli større og man vil være nødt til å laste inn mer krevende innhold. Vi følger utviklingen og vil selvfølgelig gi tips om ulike forbedringer man kan benytte seg av for å sikre en best mulig webopplevelse.

Gå til upnode.no for å se tilgjengelighet og lastetid for din nettside
Upnode AS

Starvhusgaten 2A
5014, Bergen
kontakt@upnode.no