Hva betyr Google PageSpeed for plassering i søkemotorresultater?

Det er kjent at Google bruker lastetid som en faktor i beregningen av søkemotorplasseringer. Her går vi nærmere inn på hvorfor dette er så viktig, og hva det egentlig er de måler.

Illustasjonsbilde

Det å få en nettside til å holde en topplassering i Googles søkeresultater krever at siden tilfredsstiller en rekke krav som stilles av Googles algoritmer. Etterhvert som surfing via mobile enheter har vokst har også søkemotorens fokus på brukervennlighet blitt større. Googles hovedmål er å gi brukerne den informasjonen de søker etter på en brukervennlig måte. I internetts spede begynnelse var det mange triks man kunne bruke for å få en nettside til å oppnå en god plassering – slik er det ikke lengre. En av faktorene som har vært viktig, og vil bli stadig viktigere som en del av Googles vurdering av brukervennlighet, er nettsidens lastetid. Det vil si, hvor lang tid det tar å laste ned siden slik at informasjonen brukeren søker etter blir tilgjengelig for dem.

Core Web Vitals

Google har annonsert at fra og med mai 2021 vil hastighet være enda viktigere som en del av deres kriterier som går under navnet Core Web Vitals. Vi vet at lastetiden har vært en avgjørende faktor i Googles algoritme tidligere, og at det kommer til å bli viktigere i fremtiden. I tillegg vet vi at hastigheten også påvirker indirekte, da en høyere fluktfrekvens (bounce rate) gir et signal til Google at de besøkende ikke finner det de leter etter når de går inn på din side. Dersom du har en nettside er det viktig å sette deg inn i hva dette er, og hvordan du kan forbedre siden din slik at du øker sjansen for at nettopp din side handler på topp i søkeresultatene. I denne artikkelen får du tips til hvordan du kan teste, samt forbedre din nettsides lastetid.

Test nettsidens ytelse med Google PageSpeed Insights

For å finne ut hvordan din nettside yter kan du teste den med Googles eget verktøy, PageSpeed Insights. Dette brukervennlige verktøyet gir deg testresultater for måleparameterne som inngår i Core Web Vitals, og som samtidig er lette å forstå. I tillegg gis det gode forklaringer på hvilke faktorer som påvirker resultatene og hvordan man eventuelt kan forbedre dem.

Ytelse handler om brukervennlighet

Man har lenge visst at dersom en nettside tar for lang tid å laste vil potensielle besøkende forlate siden før de i det hele tatt kommer inn. Det er likevel ikke før de siste fem årene hatt dette også har påvirket sidens plassering i søkeresultatene. Grunnen til at ytelse har fått en større rolle skyldes ene og alene et økt fokus på brukervennlighet.

For å forstå hvordan brukervennlighet og hastighet henger sammen må vi se på de tre måleparameterne som inngår i Googles Core Web Vitals.

Largest Contentful Paint (LCP)

Denne måleparameteren går i hovedsak på lastetid, og måler hvor lang tid det tar å laste sidens hovedinnhold, eller det største tekst eller bildeelementet på siden. Det er gjerne dette elementet som er ment til å fange brukerens oppmerksomhet og er derfor viktig for at brukeren skal kunne dra nytte av sidens innhold. Google anbefaler at LCP-tiden er på under 2.5 sekunder.

First Input Delay (FID)

Selv om en sides innhold er lastet inn og synlig for brukeren, betyr ikke det nødvendigvis at alt av nødvendig kode har lastet inn og brukeren kan derfor ikke navigere seg rundt på siden eller klikke på elementer i brukergrensesnittet. Det er dette måleparameteren First Input Delay (FID) måler – når er siden klar til å brukes interaktivt? Her anbefaler Google en tid på under 100ms.

Cumulative Layout Shift (CLS)

Du har sikkert besøkt en nettside hvor elementer flytter rundt på seg mens siden laster, og det blir derfor vanskelig å begynne å lese tekst før alle bilder andre elementer er lastet inn. Ifølge Google måler denne parameteren visuell stabilitet, og de anbefaler at man jobber for å oppnå et måltall på under 0.1. Denne faktoren bestemmes både av sidens ytelse og design, og det kan være at man må endre sidens grensesnitt for å oppnå best mulig resultat.

Time to First Byte (TTFB)

I tillegg til de tre ovennevnte måleparameterene benytter Google også andre faktorer i sin vurdering av en sides ytelse. Blant annet måles Time to First Byte (TTFB) som i hovedsak bestemmes av serverens hastighet og lokasjon. Dette kan forbedres ved å flytte siden til en raskere server som er nærmere sidens hovedmålgruppe. Ytelse påvirkes i stor grad av teknologiske valg i nettsidens kode, og ved å begrense bruk av script og tillegg fra tredjepart kan man oppnå bedre resultater. Tidligere har disse teknologiske parameterne hatt en større innvirkning enn de vil når Google går over til å benytte seg av Core Web Vitals som hovedmål. Målet ved å benytte seg av Core Web Vitals er å flytte fokuset fra tekniske til brukerfokuserte parametere - dette er en av grunnene til at brukervennlighet er essensielt med tanke på design og utvikling av nettsider som skal oppnå topplassering i Google og andre søkemotorers resultater.