Hva er PHP?

PHP er et relativt lettlært såkalt backend programmeringsspråk, som for det meste brukes til å lage dynamiske nettsider. Men hva vil dette egentlig si?

Illustasjonsbilde

PHP er et programmeringsspråk som i mange år har vært et av de aller mest brukte programmeringsspråkene for utvikling av webapplikasjoner. Blant annet er mye av grunnleggende funksjonalitet hos Facebook bygget på PHP, det samme gjelder den svært populære publiseringsløsningen Wordpress. Kode skrevet i PHP må kjøres "serverside", det vil si at programmet kjøres på en server og innhold i HTML vil vises til sluttbrukeren i deres nettleser.

For å kode i PHP eller å benytte seg av applikasjoner skrevet i PHP må man ha tilgang til en webserver som støtter programmeringsspråket. De fleste webhotell har støtte for PHP da dette er et populært programmeringsspråk, men ønsker man å teste webapplikasjoner skrevet i PHP eller å skrive sin egen kode bør man sette opp en webserver lokalt på datamaskinen. Som så mange andre programmeringsspråk er det mange likhetstrekk mellom PHP og andre språk, og dersom man har kjennskap til programmering i ett språk vil man som oftest klare å lære et nytt ganske raskt. Siden PHP i hovedsak er utviklet for bruk i webapplikasjoner har det mye funksjonalitet som er rettet spesifikt mot dette, og mangler funksjonalitet et programmeringsspråk som er beregnet til å kjøre lokalt på datamaskinen har. I PHP vil man for eksempel ikke kompilere kode til å kjøre på ulike operativsystem.

Backend og frontend – hva er forskjellen?

Programmeringsspråket PHP brukes i hovedsak til såkalt "backend"-programmering. Det vil si de oppgavene en webapplikasjon gjør på webtjeneren for å så vise resultatet til sluttbruker i deres nettleser. Hovedskillet mellom backend og frontend er at backend utføres på en server, mens frontend skjer i brukerens nettleser. Selv om frontend har fått langt større muligheter ved hjelp av moderne JavaScript de siste ti årene er fortsatt backend svært viktig, og det er også dette som driver mesteparten av de store nettsidene. Alt av dynamisk innhold, brukerregistrering og datalagring skjer backend, gjerne i en SQL-database.

PHP – et utdatert programmeringsspråk?

Selv om PHP ikke har den samme markedsdominansen det hadde tidligere, er det fortsatt et svært utbredt programmeringsspråk, som er i bruk hos mange bedrifter i både deres eksterne og interne systemer. Programmeringsspråket er også under stadig utvikling, og de nyeste versjonene har gjort mye for å løse problemer forbundet med ytelse og modernisering. Det er derfor ingen grunn til å anse PHP som et utdatert språk, selv om det i dag finnes mange flere valgmuligheter enn det gjorde under PHPs storhetstid på midten av 2000-tallet.