Hva er SQL?

Structured Query Language (SQL) er et språk som benyttes til å behandle og administrere innhold i relasjonelle databaser. Det finnes mange ulike databaseteknologier som støtter SQL, og det er derfor svært nyttig å kunne.

Illustasjonsbilde

Moderne, dynamiske nettsider har gjerne innhold som kan redigeres fra et administrasjonspanel, for eksempel slik man har mulighet til i WordPress. For at dette skal være mulig må innholdet lagres i en database slik at det kan hentes inn og redigeres i administrasjonspanelet, og vises på nettsiden til nettsidens besøkende. Wordpress benytter vanligvis databaseteknologien MySQL, men det er også mulig å benytte andre versjoner, som for eksempel MariaDB.

En av de store fordelene med SQL er at det er relativt enkelt å forstå seg på. Det er ikke et programmeringsspråk, men et språk som benyttes for å kjøre kode som behandler innhold i en database. Det derfor lurt for de som ønsker å lære seg programmering å ta en kikk på SQL også, spesielt om man ønsker å jobbe innenfor webutvikling.

Hvordan fungerer SQL?

SQL benyttes i det som kalles relasjonelle databaser, og det som kjennetegner disse er at data lagres i ulike tabeller som kan relateres til hverandre samtidig som man unngår duplikater. Når vi skal hente ut data fra en slik database benytter vi oss av spørringer skrevet i SQL. Ved hjelp av dette språket kan vi skrive spørringer som henter ut, endrer eller fjerner nøyaktig den dataen vi ønsker.

Disse spørringene skriver vi ved å benytte oss av ulike kommandoer i SQL. Kommandoene er engelske ord, og det er derfor relativt enkelt å forstå hva de ulike gjør, men om man har store databaser eller ønsker å gjøre kompliserte operasjoner i en database kan likevel spørringene bli kompliserte.

I hovedsak deler man inn de ulike kommandoene i tre ulike grupper basert på hva de gjør. Nedenfor vil vi gi en kort innføring til de ulike gruppene og noen enkle kommandoer.

Strukturelle operasjoner

CREATE – brukes til å opprette en database eller en tabell
DROP – sletter valgt database eller tabell
ALTER – endrer valgt database eller tabell

Operasjoner mot data

Disse kommandoene benyttes til å manipulere gitt data i en tabell i databasen.

INSERT – sett inn valgt data i en tabell
DELETE – slette valgt data fra en tabell
UPDATE – endre valgt data
SELECT – velg data fra en tabell

Kontrolloperasjoner

GRANT – denne kommandoen benyttes til å endre en brukers tilganger til en gitt tabell
REVOKE – fjerne gitte tilganger