Hvordan velge riktig nettsideleverandør

Det finnes utallige nettsideleverandører der ute, men hvordan finne en som er riktig for deg, og hva er det viktig å fokusere på?

Illustasjonsbilde

De siste årene har bedrifter i langt større grad tatt i bruk digitale arbeidsflater. Dette er en konsekvens av teknologisk utvikling, men også et skifte i tjenestebruk og mye styring av tjenester over til internett. Dette har også ført til større fokus på IT-leverandører og deres evne til leveranse av tjenester. Bedrifter i alle bransjer må ha et bevisst forhold også til valg av nettsideleverandør. Faktisk med et langt mer strategisk fokus enn hva man har hatt tidligere.

Hva kreves av en nettsideleverandør?

En nettsideleverandør må ha løsninger som engasjerer bedrifter til å publisere sin kjernevirksomhet – og kunne presentere denne målrettet og effektivt. Det er hovedsakelig salg og oppbygging av merkevare eller tjeneste som er essensen i en leveranse fra nettsideleverandøren.

Som kommunikasjonsverktøy har nettsider fått en sterk posisjon, og er ofte helt sentralt i markedsføringstiltak. Det er gjerne via bedriftens nettside potensielle nye kunder får førsteinntrykk. Et godt design skal sammen med relevante bilder og medietilpasset presentasjon fenge brukeren, og treffe publikums informasjonsbehov best mulig.

Hvilke tjenester er typiske å vurdere hos en nettsideleverandør?

Ofte er det også andre viktige tjenester knyttet til leveranser fra en nettsideleverandør. Det være seg digitaliseringsarbeid generelt eller spesifikt rundt prosjekt, produkt eller tjeneste hos bedriften. Her kan man særlig trekke frem nettbutikk og arenaer for samarbeid og synergi overfor andre virksomheter, kunder, oppdragsgivere, leverandører og produsenter.

Effektiv bruk av IT-verktøy på alle plattformer knyttes gjerne til bruk av informasjon og samhandling gjennom bedriftens nettsted. I så måte kan det være avgjørende at nettsideleverandøren ikke er begrenset på annen IT-funksjonalitet hos bedriften, men evner å dekke de nødvendige tjenestene både andre IT-verktøy er avhengige av og funksjoner som bedriften nyter mest godt av å kunne håndtere selv. Disse løsningene som enten driftes lokalt i bedriften eller i sky-tjenester, bør så absolutt vurderes tett opp mot tjenester nettsideleverandøren har i sin portefølje, gjerne for å gjøre tjenester enda mer effektive og fordelaktige for bedriften.

Sentrale funksjoner og nytteområder i tjenestene fra nettsideleverandør

Brukervennlighet er helt essensielt i verktøybruk når man skal sette opp og tilpasse dagens moderne nettsider og tilhørende nevnte tjenester. Ofte er dette knyttet opp mot bruksområdet hos den enkelte bedrift som skal oppdatere og vedlikeholde sine nettsteder. Men det skal også oppleves som trygt, enkelt og motiverende i forhold til presentasjon og leveransekapasitet hos nettsideleverandør. Oppetid er en selvsagt faktor, og en nettsideleverandør med gode referanser slik sett er et minimumskrav når bedrifter sjekker potensielle nettsideleverandører.

Slik sett er valg av nettsideleverandør blitt et strategisk sterkt satsningsområde for nær sagt de fleste bedrifter som kan dra nytte av å operere digitalt. Om enn som kun informasjonsplattform, kan det være at nettsideleverandøren står for helt kritisk funksjonalitet og tjenesteformidling en bedrift er avhengig av. Et eksempel er hvordan noen bedrifter og offentlige instanser nå under koronapandemien har en sterkt nødvendig og samfunnskritisk informasjonsrolle, hvor nedetid hos nettsideleverandør vil være svært uheldig.

Sikkerhet rundt tjenestene hos nettsideleverandøren

Nedetid er én ting, men også pålitelighet og sikkerhet rundt tjenestene, som nettsideleverandøren nærmest har ansvaret for, må det fokuseres sterkt på ved valg av leverandør. Nettsideleverandøren bedriften velger i våre dager må kunne vise til gode sikringstiltak, redundans i datainnhold slik at data ikke mistes ved en uforutsett hendelse på én av lokasjonene hvor data er lagret, og de må følge myndighetenes krav til oppbevaring av data.

Synlighet på nett og enkel anvendelse av funksjoner for å sette opp best mulige treff mot sin potensielle kundegruppe, er også evner det må forventes av en moderne nettsideleverandør. Man kan si at kostnader ved markedsføring mer riktig kan omtales som en investering, og slik sett ikke lenger bli omtalt som en utgift. Funksjoner som det her siktes til, er blant annet søkemotoroptimalisering (SEO).

Ved effektivt og innovativt oppsett oppnår man at nettsidene kommer høyt opp på søkeresultatsidene. Som nevnt innledningsvis, er det å tiltrekke seg potensielle kunder noe av det mest interessante og hva bedrifter må vektlegge av tjenester og funksjoner hos en nettsideleverandør, i måten disse kan påvirke oppsett av nettside og ellers gi tilgang til tjenester som hjelper bedrifter med enklest mulig verktøybruk, i så måte.

Rapportering i form av datafangst og analyse av nettstedstrafikk, er andre tjenester og funksjoner en nettstedsleverandør må kunne vise til. Statistikk er gull når effektivitet av det digitale markedsarbeidet skal vurderes. Verktøy som for eksempel Google Analytics må kunne benyttes til å hente ut slike data, og om nettsideleverandøren evner å levere slike målbare resultater til deg på en enkel og rask måte, har det stor verdi for din bedrift.

God synlighet kan være så mye, og noen av kravene til en nettsideleverandør er allerede nevnt. Det kan kort oppsummeres med at konkurransefortrinn ligger i måten data presenteres digitalt på. Har nettsideleverandøren fundamentet og verktøyene på plass, er mulighetene store for enhver bedrift i å utvikle seg videre, i tillegg til å ha en bekymringsfri hverdag rundt det faktisk markedsføringskritiske området som faktisk et nettsted er blitt.