« Tilbake

Universell utforming

Automatisert kontroll av nettsiden etter WCAG 2.x

Universell utforming av nettsider og nettbutikker er et lovkrav som sikrer at alle brukere, uavhengig av funksjonsnivå, skal ha tilgang til informasjon og tjenester.

Dette betyr at nettsider og nettbutikker må oppfylle en rekke av kravene definert i WCAG-standarden (Web Content Accessibility Guidelines).

I Norge er det Digitaliseringsdirektoratet som forvalter universell utforming av nettsider og nettbutikker. Direktoratet har utarbeidet en veileder som beskriver krav og retningslinjer for universell utforming av nettsider og nettbutikker.

Kravene som stilles til universell utforming av nettsider og nettbutikker er blant annet:

  • Brukervennlighet og intuitiv navigasjon.
  • Tekst som er lett å lese, med tydelige overskrifter og punkter.
  • Tilstrekkelig kontrast mellom bakgrunn og tekst.
  • Innholdsstruktur som er lett å lese og forstå for mennesker og maskiner, inkludert for svaksynte og de med skjermleser.
  • Beskrivelse av bilder og illustrasjoner, og mye mer ...

Det er viktig å passe på at både nettsidens hovedside og alle undersider er utformet i henhold til kravene både under nettsidens utvikling og i ettertid.

Det er ikke uvanlig at de fleste krav til universell utforming er ivaretatt når nettsiden er ny, men så oppstår det stadig flere avvik etter hvert som nytt innhold blir produsert og nettsiden vokser og utvikler seg.

For å sikre at nettsiden oppfyller kravene til universell utforming, bør det gjennomføres periodiske kontroller og tester.

Upnode analyserer til en hver tid nettsiden din, og alle undersider, for samtlige krav til universell utforming definert i WCAG 2.x -standarden, slik at du alltid kan være trygg på at nettsiden din er utformet i henhold til kravene fra Digitaliseringsdirektoratet.

Upnode sikrer at nettsiden imøtekommer alle lovkrav til universell utforming definert i WCAG 2.x -standarden.

Det tar kun ett minutt å komme i gang med automatisk kontroll og sikring av din nettside, klikk her for å komme i gang.