Illustrasjon

Konverter bilder til WebP-format

WebP er et moderne bildeformat utviklet spesielt for bruk på web.

WebP-bilder tar ofte mindre plass enn de mye brukte JPEG (JPG) og PNG -formatene. Nettsider som benytter WebP-bilder vil derfor laste raskere, og de besøkende vil bruke mindre datatrafikk.

Dette verktøyet lar deg konvertere PNG og JPEG-bilder til WebP.